scan0032Voor een uitgebreide beschrijving van de geschiedenis van De Grauwe Beer, in 1614 in het Westzijderveld aan de Zaan voor rekening van Dirck Sybrandtszn. als eerste houtzaagmolen bovenkruier van Nederland gebouwd, verwijzen wij u naar een van de vele molensites die u aantreft onder de knop “ Links”.


                   

Wij gaan met u terug naar 1974. De molen staat aan de Antoniusstraat in Beesel en was in een deplorabele staat. Gaten in de kap, losgewaaide bitumen bekleding van de romp en scheefgezakt.

Het wiekenkruis, in de “Limburgse vreugd” op het oosten, zijnde tevens richting de R.K. Kerk gekeerd en wachtende op de dingen die komen gaan.

        


Het lukte uit eindelijk Mr. Joep Derckx, woonachtig in Beesel, en molenliefhebber, de molen met ondergrond van de toenmalig eigenaar Baer Cuypers, zoon van Heinrich Cuypers, die in 1892 De Beer naar Limburg haalde, te kopen.  In overleg met het gemeentebestuur en de Rijksdienst voor de Monumentenzorg ( nu Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed geheten ) en later ook met ondersteuning van de Limburgse Molenstichting, werden stappen gezet om tot restauratie van de molen te komen.

Er zou nog heel wat water door de Maas stromen alvorens het restauratieplan gerealiseerd kon worden. Wat was het geval. Op het Gemeentehuis lagen al de uitbreidingsplannen voor woningbouw in de directe omgeving van de molen klaar. Deze plannen overigens zijn inmiddels reeds lang gerealiseerd. Op voorspraak van de Rijksdienst werd daarom besloten de molen te verplaatsen naar, ja, naar waar? In ieder geval naar een locatie waar een goede molenbiotoop ook op lange termijn verzekerd moest zijn. Dit leidde uiteindelijk na veel gezoek, naar een perceel aan westzijde van de huidige Kerkeveldweg. Alleen…. Hoe zat het ook alweer met het overstromingsrisico van  “ Mooder Maas”?

 

        

 

Provinciale Waterstaat, in die tijd nog de verantwoordelijke instantie voor o.a. de Maas, gaf gelukkig een positief advies: 1x in de 250 jaar. Daarmee kon men aan de slag. De benodigde vergunningen konden worden afgegeven en de restauratie kon in gang gezet worden. En de financiën? Geen probleem, de Rijksoverheid had subsidie toegezegd, mits de eigenaar zou voorfinancieren… Aldus kon de aannemer, Molenmaker Beijk uit Afferden zijn plan trekken en werd de molen in 1981 aan de Antoniusstraat afgebroken om in onderdelen naar de molenmakerswerf in Afferden te worden vervoerd. Aldaar zou de molenromp naar origineel model en met gebruikmaking van zoveel mogelijk oorspronkelijke materialen worden gerestaureerd. Echter moest eerst nog een belangrijke “hobbel” genomen worden toen plotsklaps het Rijkssubsidie werd ingetrokken en daarmee het hele plan in duigen dreigde te vallen hetgeen het einde van de Grauwe Beer zou betekenen! Gelukkig is men, na protest en bezwaar van de eigenaar, op het intrekkingbesluit teruggekomen en kon de restauratie  in 1983 worden afgerond en werd de molen op 8 oktober van dat jaar op zijn nieuwe schitterende plek aan de boorden van de Maas, feestelijk in gebruik genomen.

Begin jaren negentig vond er nog een uitbreiding plaats van de onderbouw. Voor het plaatsen van een 20 PK Thomassen dieselmotor, bouwjaar 1930 en type nummer 2500 werd een machinekamer gerealiseerd. Er werd een generator bijgeplaatst en aldus  kon men in eigen elektriciteit behoefte voorzien. In de molen waren en zijn immers geen nutsvoorzieningen aanwezig.

Inmiddels staat de molen alweer ruim 30 jaar op deze locatie,  het “schoënste  plekske “ van Beesel!